Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Adaptivní technika v MKP
L. Svoboda, D. Rypl, Z. Bittnar
pages 267 - +7p., full text

V posledních deseti letech se zájem mnoha výzkumníků obrátil na problém, jak při výpočtech založených na metodě konečných prvků dosáhnout požadované přesnosti řešení. Za tu dobu bylo vyvinuto několik metod řešících tento problém a některé Z nich se ukázaly natolik úspěšné, že se začaly využívat i v komerčních aplikacích. V každé Z těchto metod lze najít tři základní části: (1) úsporný a výkonný nástroj na aposteriorní odhad chyby; (2) proces určující modifikaci (vylepšení) sítě prvků, která by vedla k dosažení předepsané přesnosti řešení při minimálním počtu iterací; (3) výkonný generátor schopný přesně splnit naše požadavky na modifikaci sítě. V tomto článku bude představena adaptivní technika, jejímiž autory jsou Zienkiewicz a Zhu, a na příkladech budou ukázány výsledky, kterých lze touto metodou dosáhnout.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0261s]