Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Některé možnosti analytických popisů silných neadiabatických kompresí plynu
Zdeněk Bayer
pages 3 - +6p., full text

Příspěvek se zabývá modelováním stavového a termodynamického chování plynu v kavitačních bublinách. Po nedávné prezentaci modelu M3, předpokládajícího realističtější charakter výměny tepla v průběhu komprese, představuje jeho zdokonalenou verzi M4. Ukazuje, že obvykle uvažovaný polytropický model může při silných kompresích být příčinou chyb až několik desítek procent. Také dílčí výsledky předběžné analýzy vlivu zdokonalení popisu stavového chování reálného plynu vedou ke kvantitativně podobným závěrům.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0226s]